Ekonomija siromaštva: Gde su politike za razvoj poljoprivrede BiH

Stigla je 2021. godina, a u BiH još uvijek ni traga od sistema koji bi osiromašenim poljoprivrednicima omogućio pristup EU bespovratnim sredstvima.