Predatori Srbija – ko deli pravdu?

Zbog čega se devojke lakše odlučuju da saopšte svoje iskustvo tumačici položaja zvezda nego policiji ili drugim institucijama? Sve lažu? Ne bih rekao.