Sekundarna viktimizacija žrtve i zašto moramo da naučimo decu da „ne znači – ne“

Šta znači podrška žrtvama seksualnog nasilja i zašto je važno da decu naučimo kako da prepoznaju zlostavljanje objašnjava Goran Milovanović, doktor psihologije i big data istraživač.