Politika kroz film: od propagande do demokratske kulture

Ako je većinski izborni sistem prva neophodna promena u strukturi političkog sistema, finansiranje drugačijeg filmskog sadržaja je druga u kulturnoj politici.