Strani investitori i nove tehnologije – da li argument u korist subvencija stoji u Srbiji?

Za sada se nije pokazalo da u praksi dolazi do difuzije znanja kroz ekonomiju koju su inicirale one investicije koje su došle u Srbiju pomoću subvencija.