Cena laži ‒ da li je veći strah od vakcine ili virusa?

Ljudi se više ne stide da kažu da veruju u neverovatne priče ili da prosto kažu da više ne znaju kome da veruju. Najveća cena laži je kada se one plaćaju ljudskim životima.