Florijan Biber – Protesti deluju samo kao deo šire strategije, kao i bojkot

Protesti deluju samo ako su deo šire strategije. Ovo ukazuje na problem kod opozicije i društvenih pokreta – često su koristili samo jedan pristup, nisu ga integrisali u širu strategiju. Slično je i sa bojkotom izbora.