Miloš Nikolić – Zlostavljanje i samopovređivanje: političke pouke protesta 1 od 5 miliona

Šta se promenilo za ove dve godine od početka masovnih građanskih protesta? Da li je opozicija naučila da je teško da uslovljava režim vremenski oročenim zahtevima već da mora da pronalazi načine kako da politički oblikuje građansko nezadovoljstvo? Onu buku i onaj bes.