Koliko je Hrvatska imala koristi od EU – lekcije za Zapadni Balkan

Uklanjanjem carina i kontrola za proizvode, a smanjivanjem niza prepreka za uslužne sektore, hrvatskom gospodarstvu olakšan je pristup europskom tržištu, što se odmah vidjelo kroz porast izvoza.