Vuk Velebit – Najveći uspeh protesta „1 od 5 miliona“ je oslobađanje od straha

Najveći izazov svih dosadašnjih protesta je to što nema političke opcije koja može da usmeri toliko nezadovoljstvo građana i pretoči ga sutra u svoju podršku na izborima.