Koja je cena vladavine prava – lekcije za Srbiju iz spora unutar EU

Kriza kroz koju prolaze Evropska unija i njene članice ovih dana usled spora oko budžeta i vladavine prava, trebalo bi da posluži za nauk i Srbiji koja po oba ova pitanja beleži ozbiljne probleme. Jedna lekcija je da bez poštovanja principa EU nećemo još dugo moći da se oslanjamo na bezrezervnu finansijsku pomoć, druga je da su nam vladavina prava i osnovne slobode neophodni zbog nas samih i nezavisnosti od bilo čije pomoći.