Bauk privatizacije – državna svojina i vladavina prava u Srbiji

To što neki prepoznaju kao pljačku nije posledica privatizacije, već korupcije. A državna svojina je najplodnije tle za korupciju.