Kako je država svalila teret krize na male preduzetnike

Ko će sledeći dobiti od države račun za krizu?