Dva dinara i dve Jugoslavije – kako smo došli do zajedničke valute

Državna rukovodstva Jugoslavije posle i Prvog i Drugog svetskog rata naišla su na slične probleme, ali da su ih rešile na potpuno drugačije načine.