Radikalne struje protiv prava na abortus – šta se zapravo desilo u Poljskoj

Kako je moguće da u srcu sekularne Evrope u 21. veku, još uvek imamo pokušaje da se građanima i građankama nametnu tradicionalne, konzervativne vrednosti i učenja dominantne religijske institucije?