Energetski realizam i ekološka fatwa – prikaz filma Planeta ljudi

U filmu se na vrlo kritičan način govori o modernoj „zelenoj energiji“ i njenim problemima.