Rodno izbalansirana zabluda – o ženskoj kvoti u novoj Vladi

Kad jedna od metrika rodne jednakosti postane cilj, onda je bez greške u pitanju pogrešna metrika.