O silovanju žena u ratu – debata koja i dalje izostaje

Žene su oduvek silovane tokom rata i različitih oružanih sukoba.