Kako obrazovanje utiče na ekonomski rast?

Obrazovanje zaista ima pozitivan uticaj na ekonomski rast, ali je njegov doprinos slabiji u odnosu na ostale, institucionalne parametre kao što su vladavina prava, zaštita imovine i dobra poslovna regulacija