Kako da budemo jači od “sudbine siromaštva”?

Da u sledećih dvadeset godina siromaštvo ne bi delovalo kao sudbina Srbije, potrebno je da se dese dve osnovne stvari.