Zašto ignorišemo stanje ljudskih prava u Kini?

Nije tajna da Kina nije baš utopija ljudskih prava.