Šta Rastino hapšenje govori o ratu protiv marihuane u Srbiji?

Umesto još oštrijeg obračuna sa svima koji poseduju i prodaju marihuanu, rešenje treba da bude drugačije.