Peti oktobar – Ko nam je rekao da smo razočarani?

Petim oktobrom „razočarani su“ oni koji ga nikad nisu ni želeli.