Kako Poreska uprava otežava život preduzetnicima i kako to utiče na plate?

Da li je loše postupanje Poreske uprave zaista glavni krivac za niske plate u Srbiji? Nije glavni, ali svakako jeste jedan od krivaca.