Budućnost crnogorskog ekonomskog tigra

Nova politička paradigma bi u konačnom mogla biti presudna za ekonomski (ne)uspjeh crnogorskog društva.