Srbija nije osuđena na siromaštvo

Promena od siromaštva prema bogatstvu počinje od jednog faktora koji je u potpunosti pod našom kontrolom – od naše sopstvene glave