Liberalizam za vreme Tita – važno je zvati se Latinka

Vođstvu Saveza Komunista Srbije iz ovog perioda, predvođeni Nikezićem i Perovićevom, još je tada pežorativno pripisan naziv “liberali”.