Sveti gral novih lica u politici

Nove ideje su važnije od novih lica, ali njih moraju da iznesu manje kompromitovane ličnosti