Razum u doba korone – Granice razuma ili o jeziku

Nikada se društvene i humanističke nauke nisu suočile sa težim, misterioznijim, izazovnijim problemom.