Naše pravo da platimo sve ‒ nedomaćinsko poslovanje RTS-a

Finansiranje javnog servisa već godinama je praćeno brojnim problemima.