Šta smo zaista dobili privatizacijom?

Iako je proces privatizacije u Srbiji bio praćen ozbiljnim problemima, to ne znači da je svaka privatizacija bila pljačkaška