Konfederacija uzvraća udarac – šta je smisao promena u srpskoj opoziciji?

Sabornost je navodno trebalo da ojača bojkot. Bojkot je trebalo da dovede do formiranja prelazne vlade. Prelazna vlada do novih izbora. Novi izbori do oslobođenja od Vučića. Gde je zapelo? Možda od polazne premise.