Kompanije sve češće uzimaju u obzir odgovornost prema široj zajednici – intervju sa Stav Bar-Šani

O ulozi akademije i preduzetništvu sa širom društvenom misijom razgovarali smo sa Stav Bar-Šani.