Kolika je zapravo smrtnost korona virusa?
Vreme čitanja: 2 minuta

Foto: iStock

Povodom objavljivanja spiska organizacija i pojedinaca koji je Uprava za sprečavanje pranja novca uputila bankama kako bi im se omogućio uvid u sve njihove finansijske transakcije, a u koji je Newsmax Adria imao uvid i koji je objavio u ponedeljak 27. jula, oglasile su se i Građanske inicijative čije saopštenje objavljujemo u celosti:

Građanske inicijative zahtevaju od Vlade Srbije da odmah zaustavi zloupotrebu mehanizma za sprečavanje pranja novca i finasiranja terorizma u svrhu zastrašivanja organizacija, medija i pojedinaca koje deluju kao kontrolori vlasti. Uprava za sprečavanje pranja novca je uputila dopis bankama da joj dostave podatke o svim novčanim transakcijama za 57 organizacija, medija i pojedinaca. Spisak se uglavnom sastoji od organizacija koje se bave ljudskim pravima, ratnim zločinima i monitoringom rada vlasti, kao i istraživačkih medija.

Uprava se u dopisu bankama poziva na Zakon o sprečavanju pranja novca i finasiranja terorizma, a u objašnjenju koje je dostavio direktor Uprave za sprečavanje pranja novca Željko Radovanović informativnom programu Newsmax Adria navodi se da se „radi o redovnim aktivnostima čiji je cilj procena rizika od finansiranja terorizma, a ne sprovođenje bilo kakve istrage ili svrstavanje organizacija u red kriminalnih grupa“. Po članu 73 pomenutoog Zakona, Uprava može od banke da zahteva dostavljanje podataka ako „oceni da u vezi sa određenim transakcijama ili licima postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma”. Zakon ne daje državnim organima diskreciono pravo provere onih za koji ne postoji nikakva sumnja.

Podsećamo da su Zakon, kao i odgovarajuće procedure, doneti u okviru ispunjavanja obaveza Republike Srbije prema Radnoj grupi za finansijsku akciju (Financial Action Task Force – FATF) i Komitetu Saveta Evrope MONEYVAL u cilju  doprinosa globalnoj borbi protiv finansiranja terorizma. Obračun sa organizacijama i kritičkim medijima na ovaj način je zloupotreba zakonskog mehanizma i državnih resursa.

Građanske inicijative su u saradnji sa Upravom za sprečavanje pranja novca i Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom radile na edukaciji organizacija o rizicima od zloupotreba i doprinele izveštavanju Republike Srbije o ispunjenosti preporuka koje se odnose na neprofitne organizacije. Građanske inicijative su u nekoliko navrata upozoravale međunarodne institucije, pre svega Komitet Saveta Evrope MONEYVAL da mere koje se od Republike Srbije zahtevaju mogu da budu zloupotrebljene od strane vlasti u Srbiji. Poslednji put i za vreme prošlogodišnje zvanične posete eksperata ovog tela Srbiji. Nakon te posete, primena preporuka koje se tiču nadzora nad neprofitnim organizacijama je ocenjena kao u velikoj meri ispunjena od strane Republike Srbije.

Pozivamo Upravu za sprečavanje pranja novca da obustavi istragu protiv organizacija, da objavi dokumenta i objasni proces nastanka spiska poslatog bankama. Pozivamo relevantne institucije da izvrše unutrašnju kontrolu Uprave za sprečavanje pranja novca, utvrde ulogu i odgovornost članova Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i objave rezultate kontrole. 

Građanske inicijative zaustavljaju svaku saradnju sa relevantnim institucijama koje sprovode ovaj Zakon dok ne prestane njegova zloupotreba, a obavestiće FATF, Komitet Saveta Evrope MONEYVAL i ostale međunarodne institucije i organizacije o zloupotrebi sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranje terorizma.

 

Pročitajte i:

Kako su mediji postali svačija vreća za udaranje?