Četiri problema nove ekološke takse u Srbiji

Taksu plaćaju svi, a ne samo zagađivači