Kako su mediji postali svačija vreća za udaranje?

Kako to da mediji koji o vladajućoj politici izveštavaju kritički, bivaju napadani na protestu koji je usmeren upravo protiv te politike i to na način na koji ih napada i sama vlast?