Kako spojiti profit i društvenu misiju – iskustva izraelskih preduzetnika

Šta je neophodno da bi neka kompanija ostvarila svoju društvenu misiju?