Zablude, strahovi i podele – sudbina demokratije u Poljskoj

Društvo je toliko polarizovano i pluralizovano da ne postoji šansa da se autoritarne prakse sistemski ukorene u Poljskoj