Država deli šakom i kapom – koliko plaćamo subvencije?

Srbija troši više na subvencije od većine uporedivih zemalja, što često služi samo za pokrivanje gubitaka nastalih usled lošeg poslovanja državnih preduzeća