Da li ste za sedenje ili za nasilje ‒ protesti pred dilemom

Debata o tome da li su u svrgavanju autokrata bolje sredstvo mirni ili nasilni protesti ima dugu istoriju.