Preduzetništvo sa društvenom misijom – Alona Fišer-Kam, ambasadorka Izraela za Talas

Ambasadorka Izraela u Srbiji u razgovoru za Talas približava značaj preduzetništva sa društvenim uticajem.