U Talas serijalu "Specijalne ekonomske zone" bavili smo se konceptom SEZ, različitim primerima koji postoje u svetu, prednostima i ograničenjima, kao i perspektivom ekonomske saradnje na Kosovu