Da li je kriza naša šansa?

Postoje određeni ekonomski i politički argumenti za to da kriza može biti šansa, ali su previše slabi da bi zavređivali pažnju