Kriza crnogorske (ekonomske) stvarnosti

Snaga kroni-ekonomije ogleda se upravo u moći državnog aparata da kontroliše i uređuje ekonomske ishode