Kako da živimo bolje? Država treba da troši manje i pametnije

Srbija ima neumereno visoku javnu potrošnju. Evo kako da je smanjimo