Izračunali smo koliko je efikasan javni sektor u Srbiji

Koliko je javni sektor u Srbiji efikasan u pružanju usluga građanima?