Koje sve socijalne doprinose plaćamo – i koliko?

Sve tri vrste doprinosa obračunava i isplaćuje poslodavac u ime radnika, tako da zaposleni ni ne vide koliko novca izdvajaju za ove potrebe