Koje sve poreze plaćamo i kako država troši naš novac?

Polovina ukupnih javnih rashoda odlazi na plate zaposlenih u državnoj službi i na penzije