Šta je PDV, kako funkcioniše i koliko ga plaćamo?

Teret PDV-a teže pogađa siromašnije od bogatijih