Potpisi i izborne liste – kampanja pre kampanje

Postojeće političke partije, koje su prilikom registracije već podnele dokaz da ih potpisima podržava najmanje 10 hiljada birača, ne bi trebalo taj proces da ponavljaju pred svake izbore